Bouwkundig & Civiel Engineer Onderhoud

In Nederland en Noord-Duitsland beheren en onderhouden we de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gas. Nu is dat nog vooral aardgas. Dit zal met de energietransitie steeds verder verschuiven naar groen gas en waterstof. Daarnaast werken we mee aan de aanleg en het beheer van netwerken voor warmte en CO₂. Wij zorgen ervoor […]

Bouwkundig inspecteur

Als bouwkundig Inspecteur bij ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van inspecties van +/- 14 stations in de regio Zuid Holland. Daarnaast zorgt je ervoor dat het Meerjaren onderhoudsplan wordt geactualiseerd op basis van jouw inspecties. Het leuke is: de stations variëren in omvang, ruimtelijke inbedding en bouwstijl. Van monumentaal tot hypermodern en élk anders […]

Veiligheidskundige bij een gemeente

Stadsingenieurs is één van de zes afdelingen van Stadsbedrijven en is het interne ingenieursbureau van onze gemeente. We houden ons bezig met de unieke combinatie van kennis van de stad én techniek. Onze belangrijkste taak is het leveren van (ruimtelijke) expertise voor projecten gericht op duurzame ontwikkeling, inrichting en groot onderhoud van de openbare ruimte. […]

Technisch adviseur Elektrotechniek en Industriële Automatisering

Je wordt ingezet bij een project voor het instandhouden van beweegbare ‘natte’ objecten ten behoeve van de waterhuishouding en scheepvaart. Je gaat aan de slag met het opstellen van activiteiten, voornamelijk met een Elektrotechnisch of IA karakter. Meest essentiële competenties: Communicatief vaardig, Organisatiesensitiviteit, Adviesvaardig, Samenwerkingsgericht, Flexibel, Proactief Eisen: Wensen: