Veiligheidskundige bij een gemeente

Projectdetails

 • Sluitingsdatum: 31-12-2024

 • Plaats: Provincie Utrecht

 • Tarief: Nader overeen te komen

 • Looptijd: 12 maanden

 • Uur p/w: 36 uur

Stadsingenieurs is één van de zes afdelingen van Stadsbedrijven en is het interne ingenieursbureau van onze gemeente. We houden ons bezig met de unieke combinatie van kennis van de stad én techniek. Onze belangrijkste taak is het leveren van (ruimtelijke) expertise voor projecten gericht op duurzame ontwikkeling, inrichting en groot onderhoud van de openbare ruimte. Zowel onder- als bovengronds. Daarbij is ons streven de leefbaarheid van de stad naar een steeds hoger niveau te tillen door gezamenlijk met onze inwoners de stad water robuust en klimaatbestendig in te richten. In deze opdracht zorg je ervoor dat dat veiligheid op een gedegen wijze is geborgd binnen de projecten (op inhoud) en bij alle projectleden (op kennis en gedrag). Jij ondersteunt de projecten op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G). In jouw rol draag je bij aan de verdere professionalisering van de werkprocessen m.b.t. veilig en gezond werken in de projecten binnen Stadsingenieurs. Je kunt eventueel ook ingezet worden op andere afdelingen binnen Stadsbedrijven. Als veiligheidskundige ben je onderdeel van het netwerk van veiligheidsadviseurs binnen Stadsbedrijven. Bij deze collega’s kan je terecht voor inhoudelijk advies en samen zorgen jullie voor een eenduidige koers op V&G-gebied binnen Stadsbedrijven.

Jij voorziet het ingenieursbureau van de gemeente van advies op het gebied van veiligheid en gezondheid bij projecten. Je bent verantwoordelijk voor het verder uitwerken van de werkprocessen rondom V&G; Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het management, proceseigenaren en projectleiders; Zelfstandig adviseren en ondersteunen van het MT en de projectteams op het gebied van veiligheid & gezondheid; Het opstellen en vertalen van beleid, procesbeschrijvingen en adviseren over te nemen maatregelen; Het periodiek instrueren en trainen van betrokken medewerkers, zoals de V&G-coördinatoren en preventiemedewerkers; Het ondersteunen van de organisatie op het gebied van preventie, Arbo en risicomanagement; Contacten onderhouden met uitvoerende partijen; Namens Stadsingenieurs optreden als vertegenwoordiger binnen diverse samenwerkingsverbanden op veiligheidsgebied, zoals het overleg met andere gemeenten.

Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en je schakelt makkelijk tussen verschillende partijen. Daarnaast heb je inzicht in (werk)processen en een proactieve werkhouding.

Verder beschik jij over:

 • HBO werk- en denkniveau met een opleiding in de richting van Integrale of Hogere veiligheidskundige;
 • Minimaal 3 jaar ervaring als V&G-coördinator of het geven van advies omtrent het bouwproces en Arbobesluit;
 • Actuele kennis van Arbo- en veiligheidswetgeving;
 • Omdat je diverse partijen zowel intern als extern moet adviseren zul je een beroep moeten doen op je adviesvaardigheden in een politieke omgeving;
 • Je zult stevig in je schoenen moeten staan om mensen mee te kunnen nemen in het belang van jouw adviezen.

Projectdetails

 • Plaats: Provincie Utrecht

 • Tarief: Nader overeen te komen

 • Looptijd: 12 maanden

 • Uur p/w: 36 uur

Reageren

Je reageert op de functie: Veiligheidskundige bij een gemeente