Jurist Natuurwetgeving

Projectdetails

 • Sluitingsdatum: 31-12-2024

 • Plaats: Provincie Zeeland

 • Tarief: Nader overeen te komen

 • Looptijd: 7 maanden

 • Uur p/w: 36

Via het Programma Balans in het landelijk gebied (Landelijk gebied, landbouw en natuur) zetten we in op natuurbeleving aan de Zeeuwse kust en achterland, alsook op duurzame verdienmodellen voor de landbouw en toekomstgerichte natuurontwikkeling en beheer.

Anderzijds werkt het team Natuurbescherming (17 collega’s) binnen de afdeling Personeel, Omgeving en Juridische zaken aan het beschermen en bewaken van de bestaande natuurkwaliteit inclusief het uitvoeren van het provinciale stikstofbeleid. Dit gebeurt door vergunningverlening voortvloeiend uit de Omgevingswet. Daarbij wordt, waar dit vanuit de Omgevingswet nodig is, tevens ondersteuning gegeven in de brede zin aan alle natuur-gerelateerde onderwerpen in het provinciale takenpakket zoals (fauna)beheerplannen en de aanpak van de stikstofproblematiek, uitgewerkt in de Programma’s en Opgaven.

Werkzaamheden:

 • Je zorgt voor de juridische kwaliteitsbewaking van de uitvoering van het provinciale natuurbeleid, met de focus op het onderdeel stikstof;
 • Je toetst vergunningen aan de geldende wettelijke regels. Bij vragen adviseer je de vergunningverleners en denkt met hen mee om in complexere situaties tot een oplossing te komen;
 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd je collega’s zowel in het team als in de Programma’s en Opgaven wanneer dit volgens jou vanuit de bepalingen van de Omgevingswet noodzakelijk is;
 • Je vertegenwoordigt de provincie in bezwaar- en beroepsprocedures, stelt verweerschriften op en voert het woord tijdens hoorzittingen;
 • Je neemt deel en levert een inhoudelijke bijdrage aan (inter)provinciale werkgroepen zoals de juridische werkgroep stikstof, en provinciale werkgroepen zoals de externe werkgroep stikstof;
 • Het zwaartepunt van de functie is gelegen in het onderdeel vergunningverlening stikstof. Indien nodig kun je ook ingezet worden op andere wetgeving.

Hoe ga je dat doen?

 • Binnen het team werk je nauw samen met de vergunningverleners stikstof. Je bent zowel binnen het team als provincie breed het eerste aanspreekpunt met betrekking tot juridische vragen inzake de aanpak stikstof. Daarom werk je ook nauw samen met de collega’s uit het Programma;
 • Je zorgt voor juridische advisering en ondersteuning van deze collega’s. Je brengt specifieke juridisch kennis in van het natuurbeschermingsrecht, je ontwikkelt redeneerlijnen voor vergunningverlening en bijbehorende procedures;
 • Je volgt beleidsontwikkelingen, jurisprudentie en nieuwe wet- en regelgeving, die je implementeert in vergunningen en beleidsprocessen;
 • Je signaleert knelpunten, kunt scherp analyseren en vindingrijk interpreteren, doet verbetervoorstellen en adviseert over complexe juridische vraagstukken;
 • Je hebt bij vraagstukken een kritische basishouding, maar je denkt altijd in oplossingen. Je hebt daarbij oog voor meerdere (zowel in- als externe) belangen (zoals bijvoorbeeld landschap of economie) die kunnen spelen, je bent in staat hierin een afweging te maken en tot een gedragen juridisch advies te komen waarbij je een brug weet te slaan tussen wat juridisch kan en moet en wat politiek wenselijk is;
 • Je bent goed op de hoogte van hetgeen zich binnen de provincie Zeeland afspeelt, en anticipeert, wanneer nodig, op eventuele problemen door deze binnen de organisatie aan te kaarten en daarvoor een oplossing te bedenken en escalatie daarvan te voorkomen;
 • Je werkt daarom integraal en je legt verbinding tussen de afdeling en de Programma’s en Opgaven.

Wie zoeken we?

 • Je bent een jurist met kennis van de Algemene wet bestuursrecht en hebt affiniteit met het Omgevingsrecht. Kennis en/of ervaring met natuurbescherming is een pre;
 • Je vindt het leuk om diep in de materie te duiken en zaken tot op de bodem uit te zoeken. Je vindt het een uitdaging om een oplossing te bedenken voor vraagstukken die op het eerste gezicht niet op te lossen lijken;
 • Je hebt ervaring met het behandelen van bezwaar- en beroepsprocedures, het schrijven van verweerschriften en het optreden bij rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
 • Door deelname aan (inter)provinciale overleggen en het bijhouden van je vakkennis ben jij op ieder moment uitstekend op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen het natuurbeschermingsrecht en ben je in staat die door te vertalen naar het (vergunningen)beleid van de provincie. Jij bent binnen de provincie Zeeland, dé juridisch specialist op het gebied van stikstof binnen de Omgevingswet;
 • Om dit te kunnen doen ben je daarom in staat om binnen de provincie maar ook in interprovinciaal verband een netwerk op te bouwen;
 • Je bent flexibel, stressbestendig, proactief en kunt goed zelfstandig werken. Je bent kritisch maar oplossingsgericht, hebt een goed gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen, en kunt prioriteiten stellen. Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;

Projectdetails

 • Plaats: Provincie Zeeland

 • Tarief: Nader overeen te komen

 • Looptijd: 7 maanden

 • Uur p/w: 36

Reageren

Je reageert op de functie: Jurist Natuurwetgeving