Inkoper/Categoriemanager bij de Overheid

Projectdetails

 • Sluitingsdatum: 31-12-2024

 • Plaats: Nader te bepalen

 • Tarief: Nader overeen te komen

 • Looptijd: 6 maanden

 • Uur p/w: 36 uur

Als contract- en leveranciersmanager/Categoriemanager ben je de verantwoordelijke medewerker voor een aantal inkooppakketten met de daarbij behorende contracten. Je taak is om deze contracten op strategisch en tactisch niveau te managen. Je werkt nauw samen met de contracteigenaar en contractbeheerder(s) in de business. Je onderhoudt je netwerk binnen de inkoopfunctie van rijksorganisaties, zoals categoriemanagement Rijk. Je bent o.a. verantwoordelijk voor het evalueren van KPI’s en SLA’s met de (mantel)leveranciers. Naast de algemene contractmanagement taken weet je daarnaast het nodige van inkoopprocessen en participeer je in aanbestedingstrajecten. Je treedt in die rol slagvaardig op en hebt kennis van de markt en business van jouw productgroep(en). Je bent in staat om deze inkooppakketten op gebied van contractmanagement door te ontwikkelen. Om de doelstellingen te kunnen bereiken zijn een aantal kerntaken benoemd:

 • Contractmanagement en bewaking (onder andere verlenging, beëindiging, uitnutting en conformiteit);
 • Opbouwen van kennis van de markt en de ontwikkelingen van jouw inkooppakketten;
 • Evaluatie van naleving van afspraken in eigen organisatie (contract compliance);
 • Faciliteren en adviseren van de opdrachtgevers/klanten door enerzijds het opstellen van handleidingen en anderzijds door het begeleiden van budgethouders bij de uitnutting van het contract;
 • Geven van feedback, advies en begeleiding aan leveranciers doormiddel van periodiek overleg, dan wel indien noodzakelijk door direct contact (tactisch/strategisch niveau);
 • Actief innoveren van contracten op de vastgestelde inkoopdoelstellingen zoals, doelmatigheid, minder administratieve lasten en duurzaamheid;
 • Prestatiemeting en beoordeling van contractpartijen (aan de hand van kritische prestatie indicatoren en/of op te stellen SLA’s, inclusief het toezien op afspraken inzake duurzaamheid en social return);
 • Optimaliseren van leveranciersbestand en contracten in de toegewezen categorieën;
 • Implementeren van lessons learned voor aanbestedingstrajecten en participeren in aanbestedingstrajecten.

Eisen

 • Welk profiel zoeken wij? Je hebt minimaal een relevante HBO- opleiding, bij voorkeur facility management en/of bedrijfskundige opleiding aangevuld met vakgerichte opleidingen (zoals InkoopAcademie en/of Nevi);
 • Je hebt een aantal jaar aantoonbare relevante werkervaring als contractmanager van contracten, bij voorkeur in de publieke sector;
 • Je hebt kennis van en ervaring met organisatorische en politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Je bent een gedegen adviseur op tactische en strategisch niveau;
 • Je kunt hoofd- en bijzaken goed scheiden;
 • Je bent klantgericht, ondernemend, integer, resultaatgericht en een echte teamplayer;

Projectdetails

 • Plaats: Nader te bepalen

 • Tarief: Nader overeen te komen

 • Looptijd: 6 maanden

 • Uur p/w: 36 uur

Reageren

Je reageert op de functie: Inkoper/Categoriemanager bij de Overheid