Financieel adviseur bij een gemeente

Projectdetails

 • Sluitingsdatum: 31-12-2024

 • Plaats: Utrecht

 • Tarief: nader overeen te komen

 • Looptijd: 6 maanden

 • Uur p/w: 36

Opdracht
Binnen deze complexe organisatie ben jij degene die de P&C van deze gemeente mede opstelt en verder brengt. Je levert een belangrijke bijdrage aan de jaarrekening van de gemeente en ook aan de kadernota en de begroting, die komende maanden opgesteld moeten worden. Daarnaast werk je mee aan het opstellen van bijvoorbeeld de belastingverordeningen die in de basis worden opgesteld door de collega’s van deze belastingsamenwerking. Je beoordeeld de B&W-adviezen voor de gemeente m.b.t. de financiële component. Ook andere financiële werkzaamheden komen vast en zeker op jouw pad. Je klanten zijn de collega’s binnen het team C&F, de directie, het MT en portefeuillehouder financiën. Jij kunt je feilloos bewegen binnen dit speelveld. Je komt te werken in het cluster Planning & Control, onderdeel van het team Control & Financiën.

We hebben naast het cluster P&C, ook een cluster Financiële Administratie en we hebben een aantal collega’s die zich bezig houden met de AO-IC en kwaliteitszorg. Binnen het cluster P&C is er een  coördinator van het P&C-proces (gericht op de planning en monitoring van dit proces) een aantal financieel accounthouders voor iedere gemeente en een aantal financieel teamadviseurs voor de teams. Waar de teamadviseurs de informatie ophalen uit de organisatie, zijn de accounthouders juist de schakel tussen hen en het bestuur. De coördinator plant en monitort dit proces. Dit houdt onder meer in dat je:

 • Meewerkt aan het opstellen van de P&C documenten, zoals de jaarrekening , kadernota en begroting.
 • Je beoordeeld en toets B&W-adviezen op de financiële component.
 • Je voert overleg met de andere accounthouders en zorgt dat er zoveel mogelijk uniform gehandeld wordt.
 • Je andere voorkomende werkzaamheden oppakt op financieel gebied.

Binnen het cluster P&C gaat veel tijd zitten in de totstandkoming van de P&C-producten. De totstandkoming van deze producten is een samenspel van de gehele organisatie, maar dat loopt best stroef. Jij bent de persoon die de doorontwikkeling aanjaagt.

Inhoudelijk ben je goed op de hoogte van wat er speelt binnen het vakgebied. Je hebt kennis van de BBV en hebt kennis van financiële systemen. Tegelijk ben je gericht op de verbinding met de andere geledingen binnen onze organisatie en ben je altijd op zoek naar de groei voor de organisatie.

Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Opstellen de P&C-producten (de kadernota, begroting, zomernota, jaarrekening)
 • Je toets B&W-adviezen voor de gemeente op de financiën.
 • Monitort wat de voortgang is en bijstuurt met elkaar waar nodig
 • overleg voeren met belanghebbenden

Het is van belang dat je inzicht hebt in – en gevoel hebt bij het politieke krachtenveld. Dat vraagt flexibiliteit en een brede blik, maar ook het vermogen om de grenzen te bewaken.

Vereisten
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in een financiële en/of economische richting;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Financieel Adviseur/ Planning & Control;
3. Aanwezig op kantoor in 50% van de tijd, in ieder geval op donderdag, andere dagen in overleg; 4.Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als financieel adviseur bij een gemeente of gemeenschappelijke regeling
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met gemeentelijke P&C in de afgelopen 5 jaar;
6. Aantoonbare kennis van en werkervaring met de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) en gemeentewet;
7. Aantoonbare werkervaring met SAP (CiVision Middelen) en/of LIAS
Projectdetails

 • Plaats: Utrecht

 • Tarief: nader overeen te komen

 • Looptijd: 6 maanden

 • Uur p/w: 36

Reageren

Je reageert op de functie: Financieel adviseur bij een gemeente